Trang đích (Landing page) khác với các trang khác, mục đích của nó là khuyến khích người xem làm một việc cụ thể. Việc đó tùy theo loại sản phẩm và khách hàng. Đối với trang đích TMĐT, có thể muốn người xem mua hàng hoặc cho vào giỏ, còn đối với công ty B2B SaaS có thể muốn người xem dùng thử hoặc xem video giới thiệu.
Tỷ lệ chuyển đổi trang đích là gì?
Tỷ lệ chuyển đổi trang đích là tỷ lệ khách truy cập trở thành khách hàng tiềm năng khi làm theo yêu cầu trên trang đích. Không phải ai vào trang đích cũng sẽ thực hiện hành động mà bạn mong muốn. Có người sẽ bỏ đi ngay, có người sẽ xem nội dung của bạn rồi rời khỏi tràng hoặc sang trang khác.
Ví dụ: Bạn có một trang đích để bán hàng cho khách truy cập từ email tiếp thị. Mục tiêu là chuyển đổi khách truy cập thành khách hàng mua hàng nhiều nhất có thể. Bằng cách xem tỷ lệ chuyển đổi trang đích, bạn có thể biết được trang của bạn có hợp với nhu cầu và sở thích của khách truy cập không. Việc này giúp bạn sửa đổi trang đích cho tốt hơn và xem kết quả của những thay đổi đó.
Tỷ lệ chuyển đổi Landing page bình quân là 2,35%. 25% Landing page tốt nhất trong nghiên cứu có tỷ lệ chuyển đổi là 5,31%. Một số trang thậm chí còn có tỷ lệ cao hơn nữa. WordStream

Tỷ lệ chuyển đổi trang đích không giống nhau ở các ngành và loại khách truy cập khác nhau. Biểu đồ sau đây cho thấy rõ điều này. Nhưng bạn luôn có thể làm cho trang đích của bạn tốt hơn để thu hút nhiều chuyển đổi hơn.
Tính tỷ lệ chuyển đổi trang đích
Bạn có thể biết được trang nào có tỷ lệ chuyển đổi cao và trang nào kém. Các công cụ phân tích như Google Analytics sẽ cho bạn biết số liệu này. Khi bạn có số liệu, bạn có thể sửa đổi trang đích để tăng tỷ lệ chuyển đổi.
Back to Top